qərarsız

qərarsız
sif.
1. Aramsız, durumsuz, bir yerdə qərar tapa bilməyən; səbirsiz, dözümsüz. Qərarsız uşaq.
2. Səbatsız, davamsız, mütərəddid, dəyişkən, daim dəyişən. Qərarsız adam. Hava bu gün çox qərarsızdır.
3. Rahatsız, narahat, iztirablı. Könlüm çox qərarsızdır. – . . Qaynanasının ona ürək-dirək verməsinə baxmayaraq, Durna qərarsız oldu. İ. Ə..
4. Arasıkəsilməz, aramsız, uzunsürən. Yağış qərarsız z. yağır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mütəzəbzib — ə. qərarsız, tərəddüd edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • napaydar — f. 1) qərarsız, səbatsız; 2) puç, fani daimi olmayan, həmişəlik olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təpidə — f. titrək, əsən; m. qərarsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aramsız — 1. sif. Aramı olmayan, qərar tapmayan, qərarsız, narahat; səbirsiz, dözümsüz. Həsən tramvay duracağında . . aramsız bir ürək çırpıntısı ilə Dilaranı gözləyirdi. M. İ.. 2. zərf Səbirsizliklə. Havva qonağı aramsız gözləyirdi. M. C.. Mustafa kişi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biqərar — <fars. bi. . . və ər. qərar> bax qərarsız. İntizarəm vədeyi vəslin yolunda hər zaman; Hər zəman divanə tək dağlarə düşdüm biqərar. X.. Könül dünyada yar istər; Olubdur biqərar, istər. M. V. V.. Tez gətir xəbər, qoyma intizar; Etmə çox məni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərəkətli — sif. 1. Hərəkət edən, dayanmaz, qərarsız, mütəhərrik. Maşının hərəkətli hissələri. 2. məc. Çox hərəkət edən, qərar tapmayan; diri, diribaş, qıvraq. <Rüstəm:> Necə xanımlar: şəhbaz baxışlı, ahu gözlü, şirin hərəkətli, şəhd sözlü! Sən də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütərəddid — sif. <ər.> Müəyyən qərara gələ bilməyən, qərarsız, çaş baş qalmış, tərəddüd edən. Mütərəddid adam. – Ana mütərəddid halda bir xeyli səssiz dayanıb, köksünü ötürə ötürə oğluna baxdı. M. Hüs.. <Aydın> mütərəddid halda ovçuya, sonra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayınana — is. Ər və ya arvadın anası. Sona xala gözəl bir gəlin qayınanası oldu. S. S. A.. Qayınanalarınıza çox da üz verməyin, evinizə pərxaşlıq salar. Qant.. Qayınanasının ona ürək dirək verməsinə baxmayaraq, Durna qərarsız oldu. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qeyri-sabit — sif. <ər.> Sabit olmayan, möhkəm olmayan, qərarsız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şıltaq — 1. is. Mənasız tələb, iddia, arzu, istək. Vəliqulu da başlayıb şıltağı və davamərəkəni. C. M.. <Əlyarov:> Hər yoldan ötənin şıltağından ötrü biz adamlarımızı çölə tökə bilmirik ki? M. Hüs.. // sif. Daim şıltaqlıq edən, şıltaqçı. Dürdanə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”